Registratie nummers
Kamer van Koophandel (Arnhem): 59183527
BTW: NL001721210B83

Toezichthouders
Joost Maassen (Mr. D.J. Maassen) staat als Nederlands advocaat onder toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten en als “overseas solicitor of England and Wales” onder toezicht van the Solicitors Regulation Authority, SRA nr. 614448.

Achtergrond informatie over regels voor advocaten en solicitors:
Nederlandse Orde van Advocaten: Regels voor advocaten
Solicitors Regulation Authority: Overseas Rules

Algemene voorwaarden
Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden
Algemene voorwaarden in het Nederlands
Terms and conditions in English
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten.

Gebruik website en publicaties
Klik hier voor het downloaden van de gebruiksvoorwaarden voor onze website Terms of use for this website (Engels).

Privacy verklaring
Klik hier voor onze privacy verklaring in het in Nederlands en in het Engels waarin wij toelichten wat uw privacy rechten zijn, welke informatie wij van u nodig hebben, wat wij hiervan bewaren en waarom.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wij zijn op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht gegevens bij te houden waaruit blijkt dat we de identiteit van klanten, de achtergrond van transacties, uiteindelijke begunstigden en politiek prominente personen hebben onderzocht, en om verdachte transacties aan de juiste autoriteiten te melden zonder u hierover te informeren.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar:
De Nederlandse Orde van Advocaten: WWFT
Solicitors Regulation Authority: Anti money laundering
Financial Intelligence Unit - Nederland

Rechtsgebiedenregister
Joost Maassen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd: algemene praktijk, burgerlijk recht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kwaliteit/klachten
Als u ontevreden bent over de geleverde diensten horen wij dit graag van u. Wij proberen dan samen met u een oplossing te vinden (zie o.a. onze klachtenprocedure).

Daarnaast is Maassen Law lid van de (doet mee aan de) “Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur”.

Wanneer er een directe link is met Engels recht/England & Wales is het in bepaalde  situaties voor kleine ondernemingen, liefdadigheidsinstellingen, clubs en trusts mogelijk om voor een klachtenprocedure een beroep te doen op de juridische ombudsman voor Engeland en Wales. Details voor het indienen van een klacht bij de juridische ombudsman zullen op verzoek beschikbaar worden gesteld.

Onze klachtenprocedure in het Nederlands
Onze klachtenprocedure in het Engels

Brochure Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur” (Nederlands)
Brochure van de “Legal Ombudsman for England and Wales” (Engels)

The Legal Ombudsman for England and Wales Scheme Rules (Engels)
Legal Ombudsman for England and Wales website (Engels)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Iedere aansprakelijkheid van Maassen Law is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder deze verzekering aan Maassen Law wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Voor meer details en overige beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zie onze algemene voorwaarden.

Cliënten gevestigd in Engeland en Wales moeten er rekening mee houden dat de “SRA Indemnity Insurance Rules 2013” niet van toepassing zijn. Hierdoor kan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis van Maassen Law verschillen met die van een in Engeland en Wales gevestigd kantoor, voor wie bijvoorbeeld op dit moment het minimaal te verzekeren bedrag  - afhankelijk van het soort werkzaamheden -  varieert tussen de £2 en 3 miljoen.

Vervanging bij onvoorziene omstandigheden
Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden wordt de praktijk waargenomen door Mr. Jan-Paul van Barneveld
jan-paul@vanbarneveldadvocaten.nl
Stationsweg 44a
6861 EJ Oosterbeek
T: 088 40 80 700
F: 088 40 80 710

Mr. van Barneveld adviseert over Nederlands recht en zal afhankelijk van de situatie in overleg met u en alleen daar waar nodig voorstellen een Engels solicitor in te schakelen.