15 veel voorkomende vragen van exporteurs bij de insolventie van een Engelse debiteur/“limited company”

In dit artikel behandel ik veelvoorkomende vragen van Nederlandse exporteurs bij insolventie van een Engelse debiteur. Het artikel beperkt zich tot de insolventie van een Engelse “limited company” en is bedoeld voor Nederlandse bedrijven en hun adviseurs, zoals accountants, advocaten, “legal counsel” en bedrijfsjuristen.… Read More

Deal or no deal?

Eind 2020 sloten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. Wat betekent dit nu voor Nederlandse ondernemers en hun contracten, gegevensbescherming en intellectuele eigendomsrechten?… Read More