Home » News & articles » Nederlandse artikelen » U wilt iemand in dienst nemen in Engeland?

U wilt iemand in dienst nemen in Engeland?

Dan krijgt u te maken met het Engelse arbeidsrecht en met alle verdere verplichtingen die gelden in het Verenigd Koninkrijk (VK).  Deze wijken sterk af van wat wij gewend zijn in Nederland.

In mijn praktijk zie ik telkens weer dat Nederlandse HR professionals schrikken van de omvang van de op te stellen stukken/documentatie en vragen mij dan of het korter kan. Dit vanwege (1) de kosten, (2) omdat het document anders niet in hun informele bedrijfscultuur past of (3) omdat zij proberen alleen aan het Engelse wettelijke minimum te voldoen. Ik begrijp dit, maar zo werkt het niet, het is vragen om moeilijkheden.

Nederlanders en Engelsen kunnen het doorgaans goed met elkaar vinden. Dit betekent echter niet dat de manier waarop een Engelse arbeidsrelatie wordt ingericht hetzelfde is als in Nederland. Het is een land met een eigen stijl en een volkomen ander rechtssysteem.

FORMELE EN OMVANGRIJKE STUKKEN

Allereerst zijn Engelsen formeler. Daarnaast is hun juridische documentatie van nature uitgebreider dan in Nederland. Dit heeft te maken met hoe het Engelse rechtssysteem werkt. Er is beduidend minder ruimte om ontbrekende zaken in of aan te vullen met zoiets als redelijkheid en billijkheid. En als die ruimte er al is, gebeurt dat op een andere manier.

Het uitgangspunt in het VK is dat van partijen verwacht wordt dat zij hun afspraken goed en volledig op papier zetten. Je zult in dit verband zien dat zowel een Engels arbeidscontract als het personeelshandboek veel gedetailleerder en daardoor langer zijn dan in Nederland.

In dit verband is het belangrijk te weten dat wanneer je ooit om welke reden dan ook bij een Engelse rechter terecht komt, deze zowel het arbeidscontract, het personeelshandboek en de arbeidsrelatie toetst aan de wet, de rechtspraak en aan good practice (zie bijvoorbeeld de guidance van ACAS).

De rechter kijkt daarbij naar je compliance met standaardregelingen, of je werknemers over allerlei zaken goed informeert en of je uitgebreide en gebalanceerde procedures volgt. De rechter toetst dit aan de hand van wat er op papier staat.  Ik houd vanaf het begin direct rekening met deze praktijk en mijn stukken zijn daarom langer dan men in Nederland gewend is. Ook andere UK professionals (bijvoorbeeld HR consultants, payrolling firms en accountants) zijn gewend om met veel gedetailleerder documenten te werken. Rechters laten dit meespelen in de (kosten)veroordeling bij procedures. Het kan je zo’n 25% negatief of positief schelen in vergoedingen, wanneer je in ieder geval de juiste procedure en/of guidance hebt gevolgd.

Wanneer je zelf te veel gaat sleutelen aan de Engelse standaard, loop je onnodig risico’s. Je ziet dan mogelijk zaken over het hoofd of de rechter / professional herkent zich niet in jouw documentatie.

Je zult dus aan deze praktijk van formele en omvangrijke stukken moeten wennen wanneer je in Engeland zakendoet. Je komt dit ook tegen bij commerciële contracten.

HET PERSONEELSHANDBOEK

Voor het uitgebreide personeelshandboek geldt in het bijzonder dat het een goed beeld geeft van wat er van jou als werkgever in Engeland verwacht wordt. Bovendien bevat zo’n handboek van alles waar je vooraf mogelijk niet aan denkt, bijvoorbeeld een leidraad voor je personeel over de omgang met persoonlijke data van anderen en hoe jij met hun persoonsgegevens omgaat.

Vanuit het oogpunt van compliance vind ik het essentieel dat bedrijven, die voor het eerst in Engeland aan de slag gaan of daar iemand willen aannemen, tegelijkertijd met de arbeidsovereenkomst het handboek volgens Engels model laten maken. Ik gebruik hiervoor de Engelse standaard. Op deze manier wordt voldaan aan de wettelijke minima terwijl de kosten voor het maken van dit handboek te overzien zijn (denk dan aan zo’n €1.500).

Bij herhaling zie ik dat Nederlandse HR professionals hier een probleem mee hebben. Ze willen binnen hun onderneming een personeelshandboek dat door iedereen overal gebruikt kan worden onafhankelijk van of dit Nederland het VK of een ander land is.

Vanwege de veel formelere houding in het VK, het afwijkende rechtssysteem, de andere invulling van de arbeidsomstandigheden en hun gebruik om alles in detail vast te leggen is dit onverstandig en in ieder geval onnodig kostbaar. Er moet dan namelijk telkens in de relevante wetgeving, jurisprudentie en good practice (van verschillende landen) worden nagegaan hoe het wettelijk minimum behaald kan worden. Dit maakt het niet alleen veel duurder, maar er kunnen ook meer risico’s door ontstaan. Ik raad dit dan ook ten zeerste af.

Zie ook mijn overige artikelen over zaken doen in Engeland waaronder agentuur onder Engels recht en 10 aandachtspunten voor het werken met een handelsagent in Engeland.

Follow Joost Maassen:

Advocaat and Solicitor of England and Wales

Joost is a dual qualified Dutch advocaat and overseas solicitor of England and Wales. He advises in cross border matters where his knowledge of both Dutch and English law is particularly useful.