Home » News & articles » Nederlandse artikelen » Vijf tips voor een effectief eigendomsvoorbehoud bij internationaal zakendoen

Vijf tips voor een effectief eigendomsvoorbehoud bij internationaal zakendoen

Bij business-to-businesstransacties gaat het vaak om grote sommen geld. Om te voorkomen dat je die in deze onzekere tijden niet betaald krijgt, kan een eigendomsvoorbehoud zekerheid bieden. Een valkuil is wel dat hier in alle landen anders mee wordt omgegaan.

Vijf tips voor een effectief eigendomsvoorbehoud bij internationale B2B-transacties

Omdat je bij export te maken krijgt met ver-schillende rechtsstelsels, is het belangrijk te inventariseren in welke landen het product zich op een bepaald moment bevindt. Kijk hier naar waar het product wordt gefabriceerd, ge-leverd, opgeslagen, doorgevoerd en doorver-kocht. Stel vervolgens vast wat daarvan de juridische consequenties zijn en verwerk dit met de volgende tips in je eigendomsvoorbe-houd. Want een standaardbepaling voor alle landen is vaak onvoldoende. Vergeet ook niet dat wanneer je werkt met kredietverzekerin-gen, verzekeraars vaak willen dat je zo’n ei-gendomsvoorbehoud goed regelt.

Bron: Dit artikel is gepubliceerd in het juni 2020 nummer van Globe magazine voor internationaal ondernemen van EvoFenedex 

Eigendomsvoorbehoud

Follow Joost Maassen:

Advocaat and Solicitor of England and Wales

Joost is a dual qualified Dutch advocaat and overseas solicitor of England and Wales. He advises in cross border matters where his knowledge of both Dutch and English law is particularly useful.