Home » News & articles » Nederlandse artikelen » Eigendomsvoorbehoud bij internationaal ondernemen

Eigendomsvoorbehoud bij internationaal ondernemen

Een effectief eigendomsvoorbehoud bij internationaal ondernemen is van groot belang.

Bij business-to-businesstransacties gaat het vaak om grote sommen geld. Om te voorkomen dat je die in deze onzekere tijden niet betaald krijgt, kan een eigendomsvoorbehoud zekerheid bieden. Een valkuil is wel dat hier in alle landen anders mee wordt omgegaan.

Vijf tips voor een eigendomsvoorbehoud bij internationaal ondernemen B2B-transacties

Omdat je bij export te maken krijgt met ver-schillende rechtsstelsels, is het belangrijk te inventariseren in welke landen het product zich op een bepaald moment bevindt. Kijk hier naar waar het product wordt gefabriceerd, ge-leverd, opgeslagen, doorgevoerd en doorver-kocht. Stel vervolgens vast wat daarvan de juridische consequenties zijn en verwerk dit met de volgende tips in je eigendomsvoorbehoud. Want een standaardbepaling voor alle landen is vaak onvoldoende. Vergeet ook niet dat wanneer je werkt met kredietverzekeringen, verzekeraars vaak willen dat je zo’n eigendomsvoorbehoud goed regelt.

Bron: Dit artikel is gepubliceerd in het juni 2020 nummer van Globe magazine voor internationaal inderhemen van EvoFenedex.

Zie ook mijn overige artikelen over internationaal ondernemen b.v. Agentuur onder Engels recht of 15 Veel voorkomende vragen van exporteurs bij insolventie.

Eigendomsvoorbehoud

Follow Joost Maassen:

Advocaat and Solicitor of England and Wales

Joost is a dual qualified Dutch advocaat and overseas solicitor of England and Wales. He advises in cross border matters where his knowledge of both Dutch and English law is particularly useful.