Voor advies over Engels recht hoeft u niet naar Engeland!
In de praktijk blijkt telkens weer dat kennis van zowel Nederlands als Engels recht een toegevoegde waarde heeft wanneer u over de grens zaken doet.
Joost Maassen adviseert Nederlandse ondernemers over beide rechtsstelsels. Hij mag dit doen omdat hij zowel Nederlands advocaat als solicitor of England & Wales is (SRA nummer 614448).

U kunt bij ons terecht voor:
Een eerste advies over uw rechtspositie, de haalbaarheid van uw zaak en vervolgstappen.
Het opstellen en beoordelen van contracten naar Engels of Nederlands recht bij grensoverschrijdende transacties, bijvoorbeeld bij distributie en agentuur.
Wij werken graag samen met uw bestaande (juridische) adviseur(s).

Internationale contracten
Verkoop en levering van goederen en diensten
Weens koopverdrag
Incoterms
E-commerce, webshops e.d.
Agentuur, distributie, franchise en licentieovereenkomsten
LOI (Letter of intent) en andere voorlopige overeenkomsten
Algemene voorwaarden
Vertrouwelijkheid en data protectie (AVG)
Eigendomsvoorbehoud

Arbeidsrecht
Advies over en opstellen van arbeidsovereenkomsten naar Engels recht (geen procedures)

Insolventie
(Semi) zekerheidsrechten, zoals eigendomsvoorbehoud  (reservation of title) en pandrecht (charge)
Benadeling van schuldeisers (actio pauliana en “reviewable transactions”)
Zakendoen in Engelse insolventiesituaties (met de administrator / receiver)

Vennootschapsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en joint ventures

Internationaal privaatrecht
Toepasselijk recht
Bevoegde rechter
Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis
Internationale arbitrage
EU-recht

Brexit
Advies over Brexit en hoe uw bedrijf daartegen te beschermen

15 veel voorkomende vragen van exporteurs bij de insolventie van een Engelse debiteur/“limited company”

In dit artikel behandel ik veelvoorkomende vragen van Nederlandse exporteurs bij insolventie van een Engelse debiteur. Het artikel beperkt zich tot de insolventie van een Engelse “limited company” en is bedoeld voor Nederlandse bedrijven en hun adviseurs, zoals accountants, advocaten, “legal counsel” en bedrijfsjuristen.… Read More