Advies van een solicitor over Engels recht in Nederland

Engels recht in Nederland, dat kan! Joost Maassen geeft gespecialiseerd advies over Engels recht in uw eigen taal.
In de praktijk blijkt telkens weer dat kennis van zowel Nederlands recht (civil law) als Engels recht (common law) een toegevoegde waarde heeft wanneer u over de grens zaken doet.
Als gevolg daarvan adviseert Joost Maassen Nederlandse bedrijven simultaan over Nederlands en Engels recht. Hij mag dit doen omdat hij zowel Nederlands advocaat als solicitor of England & Wales is.

U kunt bij ons terecht voor:
Een eerste advies over uw rechtspositie en de eventuele vervolgstappen.
Het opstellen en beoordelen van contracten naar Engels of Nederlands recht bij grensoverschrijdende transacties, bijvoorbeeld bij distributie en agentuur.
Wij werken graag samen met uw bestaande adviseurs (advocaten, bedrijfsjuristen en accountants).

Internationale contracten
Verkoop en levering van goederen en diensten
Agentuur, distributie, franchise en licentieovereenkomsten
ICT-contracten (consultancy, onderhoud, support, service level agreement en SAAS)
E-commerce, webshops e.d.
Weens koopverdrag
Incoterms
LOI (Letter of intent) en andere voorlopige overeenkomsten
Algemene voorwaarden
Vertrouwelijkheid en data protectie (AVG)
Eigendomsvoorbehoud

Arbeidsrecht
Advies over en opstellen van arbeidsovereenkomsten naar Engels recht (geen procedures)
Zelfstandig of in dienstbetrekking
Flexibele contracten

Insolventie/faillissement
De werking van (semi) zekerheidsrechten, zoals eigendomsvoorbehoud  (reservation of title) en pandrecht (charge)
Benadeling van schuldeisers (actio pauliana en “reviewable transactions”)
Bestuurdersaansprakelijkheid
Zakendoen in Engelse insolventiesituaties (met de administrator / receiver)
Beëindiging van leveringscontracten bij insolventie van uw handelspartner.

Internationaal privaatrecht
Toepasselijk recht en rechtskeuze
Bevoegde rechter
Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis
Internationale arbitrage
EU-recht

Brexit
Advies over Brexit en hoe uw bedrijf tegen de gevolgen te beschermen

Nederlands Advocaat & Engels solicitor

Fijn dat er in het advocatenblad (januari 2021) aandacht is voor ons als “practising dual qualified lawyers”, we zijn niet met zo velen en leveren een bijzondere dienst. Anne Marie van Dijk Duits/Nederlands recht, Shawn Conway USA/Nederlands recht en ikzelf Joost Maassen Engels/Nederlands recht.… Read More